Vahşi Çöp Depolama Alanı üzerinde Enerji Üretilmesi Hk.


Tarih   : 06 Mart 2017
Karar No  : 23
Konu    : Vahşi Çöp Depolama Alanı üzerinde Enerji Üretilmesi Hk.
Belediye Meclisi  Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM  674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi  ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Üyeler Yazı İşleri Müdürü A.Hekim RAUFOĞLU, Mali Hizmetler Müdür V.Halit ÖZATAK, Park ve Bahçeler Müdürü Maas ÖZDEMİR’in iştiraki ile toplandı.
             Başkan gündemin 8.Maddesinde  Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün konularında Vahşi Çöp Depolama Alanı üzerinde Enerji üretilmesi ve üretilen enerjinin iletim ve dağıtım şebekelerine verilmesi için gerekli işletme, bakım, onarım, revizyon, proje ve diğer yardımcı hizmetlerin mal, danışmanlık, yapım ve hizmet alım yolu ile yapılması ve gerek görülmesi halinde Tüzel kişilerle Hakkari Belediyesinin ortak girişimde bulunması. ayrıca Hakkari Çukurca Karayolları üzeri 10. Km’de bulunan ve Hakkari Belediyesinin Vahşi çöp depolama alanı olarak kullanmış olduğu yerdeki çöplerden Biyogazdan Elektrik Enerjisi üretme projesinin planlanması nedeniyle  17.02.2017 tarih ve 432 sayılı yazımızla Hakkari Belediyeleri ve İl Özel İdaresi Katı Atık Yönetim Birliği Başkanlığından kurum görüşü talep edilmiş ve 24.02.2017 tarih ve 50 sayılı cevabi yazıda mevcut vahşi depolama alanındaki çöplerden Biyo Enerji üretilmesinde Katı Atık Düzenli Depolama Projesi açısından bir sakınca olmadığı belirtilmiştir. Bu nedenle vahşi çöp depolama alanı üzerinde Enerji üretilmesi ve üretilen enerjiden iletim ve dağıtım şebekesine verilmesi için gerekli işletme, bakım, onarım, revizyon, proje ve diğer yardımcı hizmetlerin mal, danışmanlık, yapım ve hizmet alımı yolu ile yapılması , gerekli görülmesi halinde tüzel kişilerle Hakkari Belediyesinin ortak girişiminde bulunması meclise sunuldu. Meclis; Vahşi Çöp Depolama Alanı üzerinde Enerji üretilmesi ve üretilen enerjinin iletim ve dağıtım şebekelerine verilmesi için gerekli işletme, bakım, onarım, revizyon, proje ve diğer yardımcı hizmetlerin mal, danışmanlık, yapım ve hizmet alım yolu ile yapılması ve gerek görülmesi halinde Tüzel kişilerle Hakkari Belediyesinin ortak girişimde bulunması. ayrıca Hakkari Çukurca Karayolları üzeri 10. Km’de bulunan ve Hakkari Belediyesinin Vahşi çöp depolama alanı olarak kullanmış olduğu yerdeki çöplerden Biyogazdan Elektrik Enerjisi üretme projesinin planlanması nedeniyle  17.02.2017 tarih ve 432 sayılı yazımızla Hakkari Belediyeleri ve İl Özel İdaresi Katı Atık Yönetim Birliği Başkanlığından kurum görüşü talep edilmiş ve 24.02.2017 tarih
 
 
 
 
ve 50 sayılı cevabi yazıda mevcut vahşi depolama alanındaki çöplerden Biyo Enerji üretilmesinde Katı Atık Düzenli Depolama Projesi açısından bir sakınca olmadığı belirtilmiştir. Bu nedenle vahşi çöp depolama alanı üzerinde Enerji üretilmesi ve üretilen enerjiden iletim ve dağıtım şebekesine verilmesi için gerekli işletme, bakım, onarım, revizyon, proje ve diğer yardımcı hizmetlerin mal, danışmanlık, yapım ve hizmet alımı yolu ile yapılması , gerekli görülmesi halinde tüzel kişilerle Hakkari Belediyesinin ortak girişiminde bulunmasına meclis oy birliğiyle karar verildi.
Bu konuda gerekli işlemin yapılması için kararın Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne tevdiine karar verildi