İçmesuyu Tesislerinden Enerji üretilmesi ve üretilen enerjinin iletim ve dağıtım şebekelerine verilmesi Hk.


Tarih   : 06 Mart 2017
Karar No  : 22
Konu    : İçmesuyu Tesislerinden Enerji üretilmesi ve üretilen enerjinin iletim ve dağıtım şebekelerine verilmesi Hk.
Belediye Meclisi  Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM  674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi  ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Üyeler Yazı İşleri Müdürü A.Hekim RAUFOĞLU, Mali Hizmetler Müdür V.Halit ÖZATAK, Park ve Bahçeler Müdürü Maas ÖZDEMİR’in iştiraki ile toplandı.
             Başkan gündemin 8.maddesinde  Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün İçmesuyu Tesislerinden Enerji üretilmesi ve üretilen enerjinin iletim ve dağıtım şebekelerine verilmesi için gerekli işletme, bakım, onarım, revizyon, proje ve diğer yardımcı hizmetlerin mal, danışmanlık, yapım ve hizmet alım yolu ile yapılması ve gerek görülmesi halinde Tüzel kişilerle Hakkari Belediyesinin ortak girişimde bulunması, İller Bankası A.Ş tarafından yapılan Hakkari (Merkez) içmesuyu Kesin projesi kapsamında içmesuyu tesislerinden enerji üretilmesi elverişli bir durum görüldüğünden Berçelan MY14 Maslağı ile 500 m³ DY1 deposu arasında ve ayrıca Golan-Kırkçeşme isale hattı üzerinde Golan MY6 ile MY13 arasında içmesuyu tesislerinden elektrik üretimi rantabl görüldüğünden Yenilenebilir Enerji kaynaklarının Elektrik Enerji Üretimi Amaçlı Kullanımına ilişkin kanun, Elektrik piyasasında lisansız Elektrik üretimine ilişkin Yönetmelik, Elektrik Piyasasında üretim faaliyetinde bulunmak üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalanmışına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik ve Yönetmeliğin Uygulamalarına dair Tebliğ kapsamında işlem yapılması meclise sunuldu.
            Meclis;  İçmesuyu Tesislerinden Enerji üretilmesi ve üretilen enerjinin iletim ve dağıtım şebekelerine verilmesi için gerekli işletme, bakım, onarım, revizyon, proje ve diğer yardımcı hizmetlerin mal, danışmanlık, yapım ve hizmet alım yolu ile yapılması ve gerek görülmesi halinde Tüzel kişilerle Hakkari Belediyesinin ortak girişimde bulunması, İller Bankası A.Ş tarafından yapılan Hakkari (Merkez) içmesuyu Kesin projesi kapsamında içmesuyu tesislerinden enerji üretilmesi elverişli bir durum görüldüğünden Berçelan MY14 Maslağı ile 500 m³ DY1 deposu arasında ve ayrıca Golan-Kırkçeşme isale hattı üzerinde Golan MY6 ile MY13 arasında içmesuyu tesislerinden elektrik üretimi rantabl görüldüğünden Yenilenebilir Enerji kaynaklarının Elektrik Enerji Üretimi Amaçlı Kullanımına ilişkin kanun, Elektrik piyasasında lisansız Elektrik üretimine ilişkin Yönetmelik,
 
 
 
 
 
Elektrik Piyasasında üretim faaliyetinde bulunmak üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalanmışına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik ve Yönetmeliğin Uygulamalarına dair Tebliğ kapsamında işlem yapılmasına  meclis; oy birliğiyle karar verildi.
Bu konuda gerekli işlemin yapılması için kararın Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne tevdiine karar verildi