Araç ve İş Makinesi Alımı Hk.


Tarih   : 06 Mart 2017
Karar No  : 20
Konu    : Araç ve İş Makinesi Alımı Hk.
Belediye Meclisi  Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM  674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi  ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Üyeler Yazı İşleri Müdürü A.Hekim RAUFOĞLU, Mali Hizmetler Müdür V.Halit ÖZATAK, Park ve Bahçeler Müdürü Kemal DEMİRCİ’nin iştiraki ile toplandı.
               Başkan gündemin 6.maddesinde Fen İşleri Müdürlüğü Makine İkmal Şefliği araç parkında bulunan araç ve iş makinelerinin eksik olması nedeniyle hizmette yetersiz kalındığı, bu nedenle aşağıdaki listede belirtilen araç ve iş makinelerinin bütçe imkanları dahilinde alınması ilgi: 04.01.2017 Tarih ve 10 sayılı Belediye Meclis kararıyla uygun görülmüştür. Ancak bütçe imkanlarının yetersiz olması nedeniyle ihtiyaç hasıl olan ve aşağıdaki listede belirtilen araç ve iş makinelerinin İller Bankasından kredi kullanılarak alınmasına meclis oy birliğiyle karar verildi.
 
S.NO
CİNSİ
ADEDİ
1
Lastikli Yükleyici (18-2) İş Makinesi
1 Adet
2
Kazıcı Yükleyici İş Makinesi (Beko Loder)
3 Adet
3
Tuzlama Aracı
1 Adet
4
Cenaze Nakil Aracı
1 Adet
5
Çift Kabin kamyonet (4X2)
1 Adet
6
Çift Kabin Kamyonet (4X4)
2 Adet
 
 
 
Bu konuda gerekli işlemin yapılması için kararın Fen İşleri Müdürlüğü  tevdiine karar verildi