Hakkari Biçer Mahallesinde bulunan 273 ada 140 nolu parselin Plan değişikliği Hk.


Tarih   : 06 Mart 2017
Karar No  : 19
Konu    : Hakkari Biçer Mahallesinde bulunan 273 ada 140 nolu parselin Plan değişikliği Hk.
Belediye Meclisi  Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM  674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi  ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Üyeler Yazı İşleri Müdürü A.Hekim RAUFOĞLU, Mali Hizmetler Müdür V.Halit ÖZATAK, Park ve Bahçeler Müdürü Kemal DEMİRCİ’nin iştiraki ile toplandı.
               Başkan gündemin 5.maddesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün konularında Hakkari Merkez Biçer Mahallesinde kain 273 ada 140 nolu parsel Nazım İmar Planımızın 30L paftası ile uygulama imar planımızın 30L-IIIC paftası sınırları içerisinde kısmen yol kısmen konut alanı olarak yer almaktadır. Söz konusu alanda dilekçe ekinde sunulan öneri imar plan değişikliğine göre  kısmen kapalı spor tesisi alanı ( sosyal altyapı alanı), kısmen de konut alanı olarak plan değişikliği meclise sunuldu. Meclis,  Hakkari Merkez Biçer Mahallesinde bulunan 273 ada 140 nolu parselin imar komisyon raporu doğrultusunda öneri imar planına göre kısmen kapalı spor tesisi alanı ( sosyal altyapı alanı), kısmen de konut alanı olarak plan değişikliğinin yapılmasına meclis oy birliğiyle karar verildi.
Bu konuda gerekli işlemin yapılması için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine karar verildi