Hakkari Merzan Mahallesinde bulunan 306 ada 22 nolu parselin Plan değişikliği Hk.


Tarih   : 06 Mart 2017
Karar No  : 18
Konu    : Hakkari Merzan Mahallesinde bulunan 306 ada 22 nolu parselin Plan değişikliği Hk.
Belediye Meclisi  Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM  674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi  ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Üyeler Yazı İşleri Müdürü A.Hekim RAUFOĞLU, Mali Hizmetler Müdür V.Halit ÖZATAK, Park ve Bahçeler Müdürü Kemal DEMİRCİ’nin iştiraki ile toplandı.
               Başkan gündemin 5.maddesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü konularında Hakkari Merkez Merzan Mahallesinde kain 306 ada 22 nolu parsel Nazım İmar Planımızın 30L paftaları ile Uygulama İmar Planımızın 30L-IVC paftası sınırları içerisinde kısmen konut alanı, kısmen de yol olarak yer almaktadır. Söz konusu alanda dilekçe ekinde sunulan Öneri İmar Plan değişikliğine  göre; parselin Kuzeydoğu yönünde içinden geçen 10mt’lik imar yolu kaldırılıp, parselin Güneydoğu yönünde içinden geçen 7mt’lik imar yolu 10mt’ye çıkarılarak,  ticari alan (düğün ve eğlence salonu) olarak düzenlenmiş olup, imar plan değişikliği meclise sunuldu. Meclis, Komisyon raporu doğrultusunda talep edilen yol değişikliklerini parselin Kuzeydoğu yönünde içinden geçen 10mt’lik imar yolu kaldırılıp, parselin Güneydoğu yönünde içinden geçen 7mt’lik imar yolu 10mt’ye çıkarılarak, ancak alanın ticari alan olmasının mevcut plan  karakterine uymadığı bu nedenle ticari alan yerine talep edilen yapılaşma koşulları ile kültürel tesis alanı olarak plan notlarına da düğün salonu ve vb.eğlence yeri yapılabilir ibaresi eklenerek kentin bu alanların ihtiyacının karşılanması için plan değişikliğinin yapılmasına  meclis oy birliğiyle karar verildi.
Bu konuda gerekli işlemin yapılması için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine karar verildi