Hakkari Merzan Mahallesinde bulunan 243 ada 23 nolu parselin Plan değişikliği Hk.


Tarih   : 06 Mart 2017
Karar No  : 17
Konu    : Hakkari Merzan Mahallesinde bulunan 243 ada 23 nolu parselin Plan değişikliği Hk.
Belediye Meclisi  Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM  674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi  ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Üyeler Yazı İşleri Müdürü A.Hekim RAUFOĞLU, Mali Hizmetler Müdür V.Halit ÖZATAK, Park ve Bahçeler Müdürü Kemal DEMİRCİ’nin iştiraki ile toplandı.
               Başkan gündemin 5.maddesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü konularında Hakkari Merkez Merzan Mahallesinde bulunan 243 ada 23 nolu parselin plan değişikliği vardı dedi. Meclis; İmar Komisyon raporu doğrultusunda 674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi  ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince 243 ada 23 nolu parselin kısmen resmi konut alanı olarak değiştirilmesi için  resmi kurumlardan görüş istenilmiş olup, Defterdarlık Milli Emlak Müd,Tapu Müd, Karayolları 11.Bölge Müd, Hakkari Dağ ve Komando Tugayı, S.G.K. Hakkari İl Müd, İl Emniyet Müd, Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müd. Ticaret İl Müd, Hakkari İş Kur Müd, Kadastro Müd, Hakkari DSİ.İl Müd, Bilim Sanayi ve Tek.Müd. İl Müftülüğü, İl Jandarma Kom.Tarım ve Hayvancılık il.Müd.’den  gelen yazışmalar doğrultusunda söz konusu kurumların arsa ihtiyaçları olmadığından dolayı 243 ada 23 nolu parselin plan değişikliği talebi ret edilerek eski halinin devamına meclis oy birliğiyle
karar verildi.
Bu konuda gerekli işlemin yapılması için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine karar verildi