Bütçe Aktarılması Hk.


Tarih   : 06 Mart 2017
Karar No  : 16
Konu    : Bütçe Aktarılması Hk.
Belediye Meclisi  Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM  674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi  ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Üyeler Yazı İşleri Müdürü A.Hekim RAUFOĞLU, Mali Hizmetler Müdür V.Halit ÖZATAK, Park ve Bahçeler Müdürü Kemal DEMİRCİ’nin iştiraki ile toplandı.
               Başkan gündemin 4.maddesinde Belediye Başkanlığının Meclisi tarafından kabul edilen hizmet alımları 2017 yılı bütçe ödeneği ile ilgili Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bütçe faslında ödenek bırakılmaması nedeniyle; Özel Kalem Müdürlüğü’nün kurumsal kodu 46300202 fonksiyonel kodu 0111 finansal kodu 05 ekonomik kodu 03050104 olan müteahhitlik hizmetleri giderleri ödeneği 60.589,00 TL, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün kurumsal kodu 4630233 fonksiyonel kodu 082 finansal kodu 05 ekonomik kodu 03050104 olan müteahhitlik hizmetleri giderleri ödeneği 303.362,50 TL, Zabıta Müdürlüğü’nün kurumsal kodu 46300235 fonksiyonel kodu 388 finansal kodu 05 ekonomik kodu 03050104 olan müteahhitlik hizmetleri giderleri ödeneği 95.206,45 TL, Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün kurumsal kodu 46300240 fonksiyonel kodu 099 finansal kodu 05 ekonomik kodu 03050104 olan müteahhitlik hizmetleri giderleri ödeneği 114.523,46 TL, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün kurumsal kodu 46300238 fonksiyonel kodu 062 finansal kodu 05 ekonomik kodu 03050104 olan müteahhitlik hizmetleri giderleri ödeneği 941.505,64 TL, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’nün kurumsal kodu 46300237 fonksiyonel kodu 063 finansal kodu 05 ekonomik kodu 03050104 olan müteahhitlik hizmetleri giderleri ödeneği 350.448,01 TL, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün kurumsal kodu 46300225 fonksiyonel kodu 0111 finansal kodu 05 ekonomik kodu 03050104 olan müteahhitlik hizmetleri giderleri ödeneği 45.951,82 TL bütçe tertiplerinin kullanılması için kurumsal kodu 46300232 fonksiyonel kodu 0119 finansal kodu 05 ekonomik kodu 03050104 olan müteahhitlik hizmetleri giderleri ödeneğinin bulunmadığı ancak yazıda belirtilmiş olan 7 (yedi) Müdürlüğün toplam 1.911.586,88 TL bütçesinin Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün hizmet alımları bütçesine aktarılmasına meclis oy birliğiyle karar verildi.
Bu konuda gerekli işlemin yapılması için kararın Destek Hizmetleri  Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne tevdiine karar verildi