124 Ada 8 Nolu Parsel ile 124 ada 95 nolu Parselin Tevhit ve Yola Terk Edilmesi Hk.


Tarih   : 03 Şubat 2017
Karar No  : 15
Konu    : 124 Ada 8 Nolu Parsel ile 124 ada 95 nolu Parselin Tevhit ve Yola Terk Edilmesi Hk.
 Belediye Meclisi  Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM  674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi  ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Üyeler Yazı İşleri Müdürü A.Hekim RAUFOĞLU, Mali Hizmetler Müdür V.Halit ÖZATAK, Park ve Bahçeler Müdürü Maas ÖZDEMİR’in iştiraki ile toplandı.
İLGİ : 19.01.2017 tarih ve 94587716-310.90-176 sayılı Hakkari Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün yazısı.
               İlgi yazıda İlimiz Merkez İlçesi ,Halife Derviş (Dağgöl) Mahallesinde bulunan 124 ada 8 nolu parsel ile 124ada 95 nolu Hazineye ait parsellerin tevhit ve yola terk işlemi yapılması planlanmaktadır.Ancak parseller komşu parsel olmadığından tevhit işlemi yapılamamaktadır. Bu iki parselin arasından geçen Hakkari Devlet Hastanesi Acil servis yolu kadastro yolu olup, imar  planı içerisinde ihdası sonucu arsa olarak Hakkari Belediyesi Tüzel Kişiliği adına geçtiği, ihdasen oluşan parselin  124 ada 8 ve 95 nolu parsellerle birleşerek ve oluşacak yeni parsel numarası alımı sonucu ifraz ve yola terk işlemi gerçekleştirilebilecektir.
 
            Yazımız ekinde yer alan ihdas-tevhit ifraz ve yola terk dosyasında yer alan krokide görüldüğü üzere ihdasen oluşan 124 ada İHDAS parseli ile 124 ada 8 ve 95 nolu parsellerin tevhidi sonucu A parseli oluşmuştur. Hakkari Belediyesi Tüzel Kişiliği adına geçecek 124 ada İHDAS parseline karşılık ifraz sonucu oluşan  C ile gösterilen Hazine adına C yolunun trampası yapılması sonucu Hakkari Belediyesi Tüzel Kişiliği adına geçecek olan parsel olduğu anlaşılmıştır. Bunun ile ilgili gerekli olan Meclis kararı alınması talep edilmektedir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan 124 ada 8 nolu parsel ile 124 ada 95 nolu parselin tevhit edilebilmesi için iki parsel arasında geçen 14.50 mt. Genişliğindeki kadastro yolunun  imar planına göre yol vasfından çıkartılarak arsa niteliği ile İHDAS parselinin oluşması için Hakkari Belediyesi adına tescili ile Maliye Hazinesine ait arsa içinden geçen 10 mt’lik imar yolu ile takas işlemlerinin yapılmasına imar yolu olarak gözüken yolun kullanılabilir bir vaziyette varsa istinat duvarı ve üst yapılar ilgili kurum tarafından yapılacaktır. C parseli olarak tescil ve trampasının yapılmasına meclis oy birliğiyle karar verildi.  
 Bu konuda gerekli işlemin yapılması için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tevdiine karar verildi