Belediye ve Mahalle Sınırlarının Sayısallaştırılması Hk.


Tarih   : 02 Şubat 2017
Karar No  : 14
Konu    : Belediye ve Mahalle Sınırlarının Sayısallaştırılması Hk.
Belediye Meclisi  Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM  674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi  ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Üyeler Yazı İşleri Müdürü A.Hekim RAUFOĞLU, Mali Hizmetler Müdür V.Halit ÖZATAK, Park ve Bahçeler Müdürü Maas ÖZDEMİR’in iştiraki ile toplandı.
 
         Hakkari İli Belediye sınırının Hakkari Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğünün 13.08.1996 tarihli kararına göre;  
            DOĞUSU : Kanibiyan üst tepe sırtı, Aslan Kapanları dahil olmak üzere Zapsuyu ikinci köprü, takiben Van yolu dere köyü(HELİL) içine alacak şekilde Sümbül dağı eteğini takiben zap suyu ile katramas deresinin birleştiği nokta.
           BATISI: Radyolik üstündeki tepe (Sırt) takiben Mergabüteye giden yol, Çalik tepesi sırtını takiben Çalik köprüsünden Gupsi tepesini takiben Mezra tepesine kadar olan kısım.
           KUZEYİ: Mezra tepesi, Mergareşi tepesinden Merga haniyi takiben Kanibiyan üst sırtına kadar.
            GÜNEYİ: Katramas deresi ile Zap suyunun birleştiği noktadan Bay kalesi ile Bay köyü sırtını takiben Radyolik üst sırtına kadar olan kısım şeklinde onaylanmıştır.
           Ancak bu tespite ait herhangi bir sayısal veri ve koordinat olmadığından Belediye ile İl Özel İdaresi arasında yetki karmaşıklığına neden olmaktadır.
          Bunun için krokilendirilerek  sayısallaştırılan Belediye sınırı ile mahalle sınırlarının uygun olduğuna kanaat getirilmiş olup, dosyanın bir nüshasının bilgi için Hakkari Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğüne gönderilmesine Meclis oy birliğiyle karar verildi.
Bu konuda gerekli işlemin yapılması için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğü  tevdiine karar verildi