Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliğinin 2017 Yılı Vergi ve Harçları Hk.


Tarih   : 01 Şubat 2017
Karar No  : 13
Konu    : Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliğinin 2017 Yılı Vergi ve Harçları Hk.
Belediye Meclisi  Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM  674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi  ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Üyeler Yazı İşleri Müdür V.Suat KILIÇ, Mali Hizmetler Müdür V.Halit ÖZATAK, Park ve Bahçeler Müdürü Maas ÖZDEMİR’in iştiraki ile toplandı.
 
Başkan gündemin 5.maddesinde Mali Hizmetler Müdürlüğünün konularında Gelir Şefliğinin 2017 yılında geçerli olmak üzere vergi ve Harçlarının belirlenmesi meclise sunuldu. Meclis 2017 yılında uygulanacak vergi ve harçlar yeniden belirlenerek aşağıya çıkarılmıştır.
Buna göre;
1- Dükkan,Ticari ve Sanayi Müessese ve Serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan,takılan her çeşit levha,yazı ve resim gibi bütün ilan ve reklamları beher m2’sine yıllık olarak 2016 yılında uygulanan fiyatlara %5 ilave edilerek en düşük 47,00 TL. en yüksek 121,00 olarak alınmasına,
2- Motorlu araçların içine ve dışına konulan ve yazılan ilan ve reklamların beher m2’sine 31.50 TL. olarak alınmasına,
3- Işıklı Projeksiyonlu ilan ve reklamların beher m2’sine 79.00 TL olarak alınmasına,   
4-Cadde,sokak,ve yaya caddelerinin üzerinde bulunan binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların beher m2’sine %5 ilave edilerek 5,51 TL. olarak alınmasına, haftalık olarak süre sonunda bez afiş ile ilgili tarafından indirilmediği takdirde vergiye takip eden her hafta için beş kat alınmasına ve uygulanmasına,
5-İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri vb.el ilanlarının  %5 ilave edilerek 23.00 TL. olarak alınmasına,
6-Maliyeti ne olursa olsun yapıştırılacak  çeşitli afişlere %5 ilave edilerek 0,53 TL. uygulanmasına, gerçek ve tüzel kişilerin ticari ikametlerinin kapı içine ve dışına astıkları ½ mt’sine ilan ve reklamları aşan kısmı üzerinde vergiye tabidir. Cenaze ve acil kan taleplerine ait duyurularına ücretsiz yapılır. İlan ve reklam vergisi her yıl nisan ve Ekim aylarında olmak üzere iki eşit taksitle ödenir. Maliye Bakanlığının belirlediği en yüksek fiyatın alınmasına ve uygulanmasına,
 
7- Belediye otobüslerine asılacak bez afişlerin beher m2’sine 10 günlük süre ile 79.00 TL. en yüksek 105,00 TL. alınmasına ve uygulanmasına,
8-Resmi daire ve müesseselerin mahiyeti ne olursa olsun ilan ve reklam kelimesine 0.53 krş , kayıp ilanlar için beher kelimesi için en düşük 1,00  en yüksek 2,00 TL. en çok 0,60 krş olarak alınmasına gerçek ve tüzel kişilere en az 0,10 en çok 0,20 krş olarak alınmasına  ve uygulanmasına;  meclis yukarıda belirtilen ve 8 maddeden oluşan vergi ve harçları oy birliğiyle karar verildi.
Bu konuda gerekli işlemin yapılması için kararın Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliğine   tevdiine karar verildi