Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kurulması Hk.


Tarih   : 01 Şubat 2017
Karar No  : 12
Konu    : Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kurulması Hk.
Belediye Meclisi  Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM  674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi  ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Üyeler Yazı İşleri Müdür V.Suat KILIÇ, Mali Hizmetler Müdür V.Halit ÖZATAK, Park ve Bahçeler Müdürü Maas ÖZDEMİR’in iştiraki ile toplandı.
Başkan gündemin 4.maddesinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün konularında Belediyemizde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün olmaması sebebiyle sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu sebeple 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/L Maddesi gereğince Belediyemizde boş bulunan Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü kadrosunun iptal edilerek yerine Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün ihdas edilmesine Meclis  oy birliğiyle karar verildi.
Bu konuda gerekli işlemin yapılması için kararın İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne  tevdiine karar verildi