Kısmi Kamulaştırma Hk.


Tarih   : 04 Ocak 2017
Karar No  : 9
Konu    : Kısmi Kamulaştırma Hk.
Belediye Meclisi  Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM’in Başkanlığında, 674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi  ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Meclis Üyeleri Yazı İşleri Müdürü A.Hekim RAUFOĞLU, Mali Hizmetler Müdür V. Halit ÖZATAK ve Park ve Bahçeler Müdürü Maas ÖZDEMİR’in iştiraki ile toplandı. Çoğunluk sağlanmıştır.
Başkan gündemin 9.maddesinde gündem dışı konularda Başkan gündem dışı konularda Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün İlimiz Merkezinin Kuzeybatı yönünden gelerek Karşıyaka ve Pehlivan Mahallelerinin içinden geçen ve Güney Yönünden Zap Suyu ile birleşen Katramas deresinin dere yatağı ıslah ve peyzaj düzenlenmesi  işlemleri için  kısmı kamulaştırma işlemine başlamak üzere 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 saylı kamulaştırma Kanunun 5.maddesinin 3.fıkrası gereğince k Kamu yararı kararının alınması ve aynı yasanın 6.maddesinin (a) fıkrası gereğince kararın Hakkari İl Valiliğinden onaylanması için Belediye Encümenine yetki verilmesine Meclis oy birliğiyle karar verildi.
Bu konuda gerekli işlemin yapılması için kararın Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne  tevdiine karar verildi.