2,9,5 Ton arası Mini bir adet paletli Ekskavatör alımı


Tarih   : 04 Ocak 2017
Karar No  : 8
Konu    : 2,9,5 Ton arası Mini bir adet paletli Ekskavatör alımı
Belediye Meclisi  Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM’in Başkanlığında, 674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi  ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Meclis Üyeleri Yazı İşleri Müdürü A.Hekim RAUFOĞLU, Mali Hizmetler Müdür V. Halit ÖZATAK ve Park ve Bahçeler Müdürü Maas ÖZDEMİR’in iştiraki ile toplandı. Çoğunluk sağlanmıştır.
Başkan  gündem dışı konuların olduğu; Park ve Bahçeler Müdürlüğü konularında ağaç dikimi, park çalışmaları, kazıcı yükleyicinin girmediği dere, kanal temizliği ile Belediyenin diğer hizmetlerinde kullanılmak üzere Park ve Bahçeler Müdürlüğünün emrinde 2,9,5 ton arası bir adet mini paletli Ekskavatöre ihtiyaç duyulduğu söz konusu aracın bütçe imkanları dahilinde alınmasına Meclis oy birliğiyle karar verildi.
Bu konuda gerekli işlemin yapılması için kararın Park ve Bahçeler  Müdürlüğüne  tevdiine karar verildi