Belediyemize ait Sebze ve Meyve Binasının Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne 10 yıla kadar Ücretsiz Tahsis Edilmesi Hk.


Tarih   : 04 Ocak 2017
Karar No  : 7
Konu    : Belediyemize ait Sebze ve Meyve Binasının Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne 10 yıla kadar Ücretsiz Tahsis Edilmesi Hk.
Belediye Meclisi  Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM’in Başkanlığında, 674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi  ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Meclis Üyeleri Yazı İşleri Müdürü A.Hekim RAUFOĞLU, Mali Hizmetler Müdür V. Halit ÖZATAK ve Park ve Bahçeler Müdürü Maas ÖZDEMİR’in iştiraki ile toplandı. Çoğunluk sağlanmıştır.
Başkan gündemin 8.maddesinde Fen İşleri Müdürlüğünün konularında Belediyemize ait Halife Derviş Mahallesinde bulunan sebze ve meyve binasının  Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından “Aile destek Merkezi’nin açılabilmesi amacıyla binaya ihtiyaç duyulduğu, bu bağlamda Belediyemize ait Halife Derviş Mahallesinde bulunan sebze ve meyve binasını tahsis edilip edilemeyeceği konusunda bilgi istenilmektedir. İlimiz Merkez Halife Derviş Mahallesinde bulunan Belediyemiz tarafından sebze ve meyve hali amacı ile yaptırılan binanın şuanda amacına uygun olarak faal şekilde kullanılmadığı, bahse konu olan binanın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından “Aile destek Merkezi olarak kullanmak üzere tahsisi uygun olup, olamayacağı konusunun görüşülerek, uygun görülmesi halinde tahsisin ne şekilde yapılacağı, tahsis süresinin belirlenmesi meclise sunuldu. Meclis; Halife Derviş Mahallesinde bulunan sebze ve meyve binasının 5393 Sayılı Belediye Kanunu 75.maddesinin d bendi gereğince  Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından “Aile destek Merkezi olarak kullanılması şartıyla amacı dışında kullanılmamak kaydıyla 10 yıla kadar ücretsiz tahsis edilmesi, kullanım aşamasında Belediyenin paydaş olarak bulunmasına ve  bu taşınmaz malın tahsis amacı dışında kullanılması veya gelir getirici hizmetlerde kullanılması halinde tahsis işleminin iptal edileceği hususla İl Müdürlüğü adına Aile Destek Merkezi olarak  10 yıla kadar  ücretsiz tahsis edilmesine  meclis oy birliğiyle karar verildi.
Bu konuda gerekli işlemin yapılması için kararın Fen İşleri Müdürlüğüne  tevdiine karar verildi