152 Ada 2 Nolu Parselin Plan Değişikliği


Tarih   : 03 Ocak 2017
Karar No  : 5
Konu    : 152 Ada 2 Nolu Parselin Plan Değişikliği
Belediye Meclisi  Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM’in Başkanlığında, 674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi  ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Meclis Üyeleri Yazı İşleri Müdürü A.Hekim RAUFOĞLU, Mali Hizmetler Müdür V. Halit ÖZATAK ve Park ve Bahçeler Müdürü Maas ÖZDEMİR’in iştiraki ile toplandı. Çoğunluk sağlanmıştır.
Başkan gündemin 7.maddesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü konularında Hakkari Merkez Pehlivan Mahallesinde bulunan 152 ada 2 nolu parselin plan değişikliği vardır dedi. Meclis; Hakkari Merkez Pehlivan Mahallesinde ve mülkiyeti Murat KORKMAZ ve ortaklarına ait 152 ada 2 nolu parsel Nazım İmar Planımızın 30L Paftaları ile Uygulama İmar Planımızın 30L-IID paftası sınırları içerisinde kısmen konut alanı, kısmen de yol olarak yer almaktadır. Söz konusu alanda dilekçe ekinde sunulan öneri imar plan değişikliğine göre parsel içerisinden geçen ve parselin doğu yönünde 12mt’lik imar yolu ile birleşen 10mt’lik imar yolunun açılmasının mümkün olmadığı gerekçesi ile bu yolda güzergah değişikliği yapılarak 12mt’lik yol ile bağlantısı olmayacak şekilde parselin içinde geçen 10mt’lik yol ile bağlanarak imar plan değişikliği talep edilmektedir. 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri gereğince plan değişikliğinin yapılmasına meclis oy birliğiyle karar verildi. 
      Bu konuda gerekli işlemin yapılması için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne  tevdiine karar verildi