6 Adet Sözleşmeli Personel Ücretleri Hk.


Tarih   : 03 Ocak 2017
Karar No  : 4
Konu    : 6 Adet Sözleşmeli Personel Ücretleri Hk.
Belediye Meclisi  Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM’in Başkanlığında, 674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi  ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Meclis Üyeleri Yazı İşleri Müdürü A.Hekim RAUFOĞLU, Mali Hizmetler Müdür V. Halit ÖZATAK ve Park ve Bahçeler Müdürü Maas ÖZDEMİR’in iştiraki ile toplandı. Çoğunluk sağlanmıştır.
         Başkan gündemin 5.maddesinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Belediyemizde çalışmakta olan 6 adet Sözleşmeli personel 2017 yılı içerisinde çalıştırılacakları için 5393 Sayılı Kanunun 49.maddesi gereğince aylık ücretlerinin tespit edilmesi gerekmektedir. Meclis; Belediyemizde çalışmakta olan 6 adet Sözleşmeli personel 2017 yılı içerisinde çalıştırılacakları için 5393 Sayılı Kanunun 49.maddesi gereğince aylık ücretlerinin tam zamanlı sözleşmeli Mimar ve Mühendisler için net 3437.43, tam zamanlı Veteriner Hekim için net 3221.72 TL. tam zamanlı Sosyolog için net 2734.46 TL. kısmi zamanlı Avukat için ise  net 1271.00 TL. olarak ödenmesine; ayrıca tam zamanlı sözleşmeli mühendis ve şehir plancısına %130 1186.28 TL., Sosyoloğa  %85 775.64 TL. Veteriner Hekime %145 1323.16 TL. ek ödeme verilmesine  meclis oy birliğiyle karar verildi.
      Bu konuda gerekli işlemin yapılması için kararın İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne  tevdiine karar verildi