Zabıta ve İtfaiye Personeli Maktu Mesaileri Hk.


Tarih   : 02 Ocak 2017
Karar No  : 3
Konu    : Zabıta ve İtfaiye Personeli Maktu Mesaileri Hk.
Belediye Meclisi  Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM’in Başkanlığında, 674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi  ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Meclis Üyeleri Yazı İşleri Müdürü A.Hekim RAUFOĞLU, Mali Hizmetler Müdür V. Halit ÖZATAK ve Park ve Bahçeler Müdürü Maas ÖZDEMİR’in iştiraki ile toplandı. Çoğunluk sağlanmıştır.
Başkan gündemin 5.maddesinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 2017 yılı İtfaiye ve Zabıta Personellerinin maktu mesai ücretlerinin belirlenmesi vardır dedi. Belediyemiz İtfaiye ve Zabıta  hizmetlerine fiilen çalışan Personellere fazla mesai (Maktu) verilmektedir. Ancak 2017 yılı bütçe kanunda fazla çalışma ücreti başlığı olan III. Maddesinin B bendi,1.fıkrasında Belediyelerde 657 sayılı kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın itfaiye ve zabıta hizmetlerinde fiilen çalışan personele (Destek Hizmeti yürütenler hariç) Belediye Meclisleri kararı ile tespit edilen tutar  fazla çalışma  ücreti olarak maktu en ödenir denilmektedir. Maliye Bakanlığının 2017 yılı için tavan ücret olarak belirlediği 290.00 TL. net olarak ödenmesi meclise sunuldu. Meclis; İtfaiye ve Zabıta  hizmetlerine fiilen çalışan Personellere net olarak 290.00 TL. verilmesine meclis oy birliğiyle kabul etti.
Bu konuda gerekli işlemin yapılması için kararın İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne  tevdiine karar verildi