Denetleme Komisyon Seçimi


Tarih   : 02 Ocak 2017
Karar No  : 2
Konu    : Denetleme Komisyon Seçimi
Belediye Meclisi  Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM’in Başkanlığında, 674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi  ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Meclis Üyeleri Yazı İşleri Müdürü A.Hekim RAUFOĞLU, Mali Hizmetler Müdür V. Halit ÖZATAK ve Park ve Bahçeler Müdürü Maas ÖZDEMİR’in iştiraki ile toplandı. Çoğunluk sağlanmıştır.
Başkan gündemin 4.maddesinde Yazı işleri Müdürlüğü konularında Denetleme Komisyon Seçimi vardır dedi. 674 Sayılı KHK’nın 38 Maddesi ve 5393 sayılı Yasanın 31.maddesi ile gereğince Belediyemiz birimlerinin 2016 yılı içerisinde yapmış oldukları iş ve işlemleri denetlemek üzere Denetleme Komisyonuna Denetleme Komisyon Başkanlığına Belediye Başkan vekili  Cüneyt EPCİM, Üye Maas ÖZDEMİR, Üye A.Hekim RAUFOĞLU, Üye Halit ÖZATAK  Denetleme komisyonuna seçilmiş oldular. Ayrıca bu konu ile ilgili başka kamu kurum ve kuruluşlardan iki uzman denetleyicinin davet edilmesine meclis oy birliğiyle karar verdi.
Bu konuda gerekli işlemin yapılması için kararın Yazı İşleri Müdürlüğüne tevdiine karar verildi