İmar Kanunu 42.Maddesi Hk.


Tarih   : 15 Ağustos 2017
Karar No  : 58
Konu    : İmar Kanunu 42.Maddesi Hk.
Belediye Encümeni Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM Başkanlığında  674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi  ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Üyeler Yazı İşleri Müdürü A.Hekim RAUFOĞLU, Mali Hizmetler Müdürü V.Ali ONAY, Park ve Bahçeler Müdür V.Hamit ZİBEK iştiraki ile toplandı
              14.08. 2017 tarihinde Başkanlığımıza havale olunan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün gerekçe raporu  incelendi
               İlimiz Merkez Pehlivan Mahallesi Şenler Caddesi üzerinde bulunan tapu kaydında mülkiyeti Mehmet Salih TURGUT’a ait olduğu anlaşılan 151 ada 45 nolu parsel üzerinde inşaa edilen yapının 10.08.2017 tarihinde yerinde yapılan incelemede ruhsatsız olduğu tespit edilmiş olup, yapıya yapı tatil zaptı asılarak yapı mühürlenmiştir. Buna göre yukarıda belirtilen kaçak inşaat için 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddeleri uyarınca işlem yapılması talep etmektedir.
              Konu Encümence görüşüldü.                                                                                                                 
                İlimiz Merkez Pehlivan Mahallesi Şenler Caddesi üzerinde bulunan tapu kaydında mülkiyeti Mehmet Salih TURGUT’a ait olduğu anlaşılan 151 ada 45 nolu parsel üzerinde inşaa edilen yapının 10.08.2017 tarihinde yerinde yapılan incelemede ruhsatsız olduğu tespit edilmiş olup, yapıya yapı tatil zaptının asılarak yapının mühürlendği anlaşıldığından dolayı  yukarıda belirtilen kaçak inşaat için 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre  1050,00 TL. İdari Para Cezasının verilmesine   encümenimizce oy birliğiyle karar verildi.
    Alınan  iş bu  encümen  kararı gereğinin yapılması için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.