İmar Kanunu 42.Maddesi Hk.


Tarih   : 24 Ağustos 2017
Karar No  : 61
Konu    : İmar Kanunu 42.Maddesi Hk.
Belediye Encümeni Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM Başkanlığında  674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi  ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Üyeler Yazı İşleri Müdürü A.Hekim RAUFOĞLU, Mali Hizmetler Müdürü V.Ali ONAY, Park ve Bahçeler Müdür V.Hamit ZİBEK iştiraki ile toplandı.
                23.08. 2017 tarihinde Başkanlığımıza havale olunan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün gerekçe raporu  incelendi
               İlimiz Merkez Kıran Mahallesi 1205 sk.ta 294 ada 6 nolu parsel üzerinde bulunan ve mülkiyeti Nasır EROL’a  ait olan Ruhsatsız olduğu gerekçesi ile 08.08.2017 tarihinde yapı mühürlenerek yapının ruhsatlandırılması için bir aylık süre verilmiştir. Bu nedenle ruhsatsız olan bu yapı için 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddeleri uyarınca işlem yapılması talep etmektedir.
              Konu Encümence görüşüldü.                                                                                                                
               İlimiz Merkez Pehlivan Mahallesi 1205 sk.ta 294 ada 6 nolu parsel üzerinde bulunan ve mülkiyeti Nasır EROL’a  ait olan Ruhsatsız olduğu gerekçesi ile 08.08.2017 tarihinde yapı mühürlenerek yapının ruhsatlandırılması için bir aylık süre verilmiştir. Bu nedenle ruhsatsız olan bu yapı için 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre 1050,00 TL. İdari Para Cezasının verilmesine   encümenimizce oy birliğiyle karar verildi.
    Alınan  iş bu  encümen  kararı gereğinin yapılması için İmar ve Şehircilik İşler Müdürlüğüne
tevdiine oy birliği ile karar verildi.