Kanalizasyon Çalışmaları Hk.


Tarih   : 07 Eylül 2017
Karar No  : 64
Konu    : Kanalizasyon Çalışmaları Hk.
Belediye Encümeni Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM Başkanlığında  674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi  ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Üyeler Yazı İşleri Müdürü A.Hekim RAUFOĞLU, Mali Hizmetler Müdürü V.Erhan OKAY, Park ve Bahçeler Müdür V.Hamit ZİBEK iştiraki ile toplandı.
 
             07.09.2017 tarihinde Başkanlık Makamında yapılan encümen toplantısında herhangi bir konu olmadığından İlimiz Merkezinde yapımı devam eden kanalizasyon çalışmaları üzerinde görüşmeler yapıldı. Yağmur suyu kanalları kontrol edildi.
 
              Konu Encümence görüşüldü.                                                                                                                
              İlimiz Merkezinde yapımı devam eden kanalizasyon çalışmaları üzerinde görüşmeler yapıldı. Yağmur suyu kanalları kontrol edildi.
            Alınan  iş bu  encümen  kararı gereğinin yapılması için Fen İşleri  Müdürlüğüne ve
Yazı İşleri Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.