Bütçe Aktarması Hk.


Tarih   : 14 Eylül 2017
Karar No  : 65
Konu    : Bütçe Aktarması Hk.
Belediye Encümeni Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM’in Başkanlığında  674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi  ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Üyeler Yazı İşleri Müdürü A.Hekim RAUFOĞLU, Mali Hizmetler Müdürü V.Ali ONAY, Park ve Bahçeler Müdür V.Hamit ZİBEK iştiraki ile toplandı.
                  12.09.2017 tarihinde Başkanlığımıza havale olunan Destek Hizmetleri Müdürlüğünün gerekçe raporu  incelendi
                  Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri  Müdürlüğü 46.30.02.32-1.1.9-5-3.2.3.1 Yakacak alımları ile 46.30.02.32-1.1.9-5-3.7.1.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme alımlarını bütçe tertiblerinin yetersiz olması nedeniile Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 46.30.02.38-6.2-5-3.5.1.4 Müteahhit Hizmetleri bütçe tertibinden 400.000,00 TL’nin Destek Hizmetleri  Müdürlüğünün                          46.30.02.32-1.1.9-5-3.2.3.1 Yakacak alımları bütçe tertibine 300.000,00 TL, 46.30.02.32-1.1.9-5-3.7.1.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme alımları bütçe tertibine 100.000,00 TL aktarım yapılması için gerekli kararın alınması talep edilmektedir.
              Konu Encümence görüşüldü.  
  Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri  Müdürlüğü 46.30.02.32-1.1.9-5-3.2.3.1 Yakacak alımları ile 46.30.02.32-1.1.9-5-3.7.1.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme alımlarını bütçe tertiblerinin yetersiz olması nedeniile Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 46.30.02.38-6.2-5-3.5.1.4 Müteahhit Hizmetleri bütçe tertibinden 400.000,00 TL’nin Destek Hizmetleri  Müdürlüğünün                          46.30.02.32-1.1.9-5-3.2.3.1 Yakacak alımları bütçe tertibine 300.000,00 TL, 46.30.02.32-1.1.9-5-3.7.1.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme alımları bütçe tertibine 100.000,00 TL aktarılmasına encümence oy birliğiyle karar verildi.
Bu konuda gerekli işlemin yapılması için kararın Mali Hizmetler  Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğüne tevdiine oy birliğiyle karar verildi.