Yemek Yardımı Hk.


Tarih   : 14 Eylül 2017
Karar No  : 66
Konu    : Yemek Yardımı Hk.
Belediye Encümeni Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM Başkanlığında 674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Üyeler Yazı İşleri Müdürü A.Hekim RAUFOĞLU, Mali Hizmetler Müdürü V. Ali ONAY, Park ve Bahçeler Müdür V. Hamit ZİBEK iştiraki ile toplandı.
             14.09.2017 tarihinde Başkanlık Makamına havale olunan Özel Kalem Müdürlüğü yazısı tetkik edildi. Hakkari Valiliği İl Müftülüğünün 80072965-260-892 sayılı ve 13.09.2017 tarihli yazısında 14.09.2017 tarihinde Hakkari Merkez Hacı Sait Camiinde düzenlenecek Hafızlık İcazet programı kapsamında misafirlere yapılacak yemek ikramı için, Belediye Başkanlığımızdan yemek yardımı talep edilmiştir. Bu hususta 800 adet yemek yardımının yapılması hususu;
              Konu Encümence görüşüldü. 
              14.09.2017 tarihinde Hakkari Valiliği İl Müftülüğünün 14.09.2017 tarihinde Hakkari Merkez Hacı Sait Camiinde düzenlenecek Hafızlık İcazet programı kapsamında misafirlere yapılacak yemek ikramı için, Belediye Başkanlığımızca 800 adet yemek bedelinin ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.                                                                                     
            Alınan iş bu encümen kararı gereğinin yapılması için Özel Kalem Müdürlüğü ve
Mali Hizmetler Müdürlüğüne tevdiine karar verildi.