Bütçe aktarım Hk.


Tarih   : 14 Eylül 2017
Karar No  : 67
Konu    : Bütçe aktarım Hk.
Belediye Encümeni Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM Başkanlığında 674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Üyeler Yazı İşleri Müdürü A.Hekim RAUFOĞLU, Mali Hizmetler Müdürü V. Ali ONAY Park ve Bahçeler Müdür V. Hamit ZİBEK iştiraki ile toplandı.
             14.09.2017 tarihinde Başkanlık Makamına havale olunan Temizlik İşleri Müdürlüğü yazısı tetkik edildi. Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü 2017 Yılı Bütçede yapılan ödeneklerde bazı bütçe fasılarından ödenecek eksik olduğu tespit edilmiştir. Ödenek fazlalığı olan bütçe fasıllarının ödenek eksikliği olan bütçe fasıllarına aktarılması Temizlik İşleri Müdürlüğünün Kurumsal Kodu 4630236 fonksiyonel kodu 510 finansal kodu 5 ekonomik kodu 61190 Diğer mefruşat alımları diğerleri ödeneğinden eksiklik olduğu Su ve Kanalizsiyon Müdürlüğü Bütçesinden Kurumsal kodu 4630237 fonksiyonel kodu 6430 finansal kodu 5 ekonomik kodu 6426 içme suyu tesisi arsa alım bütçesinde 100.000,00 TL Temizlik İşleri Müdürlüğünün Diğer mefruşat alımları ödeneğine aktarılması hususunu; arz ederim.
              Konu Encümence görüşüldü.                                                        
              Belediye Başkanlığımızın 2017 Yılı Bütçesinde yapılan ödeneklerde bazı bütçe ödenecek fasıllarından eksik olduğu tespit edilmiştir. Ödenek fazlalığı olan bütçe fasılarının ödenek eksikliği olan bütçe fasıllarına aktarılması Temizlik İşleri Müdürlüğünün Kurumsal Kodu 4630236 fonksiyonel kodu 510 finansal kodu 5 ekonomik kodu 61190 Diğer mefruşat alımları diğerleri ödeneğinden eksiklik olduğu Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü Bütçesinden Kurumsal kodu 4630237 fonksiyonel kodu 6430 finansal kodu 5 ekonomik kodu 6426 içme suyu tesisi arsa alım bütçesinde 100.000,00 TL’NİN Temizlik İşleri Müdürlüğünün 4630236051506010190 Diğer mefruşat alımları ödeneğine aktarılmasına Encümenimizce oy birliğiyle karar verildi.
            Alınan iş bu encümen kararı gereğinin yapılması için Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne tevdiine karar verildi.