Yola Terk İşlemi Hk.


Tarih   : 26 Eylül 2017
Karar No  : 69
Konu    : Yola Terk İşlemi Hk.
                Belediye Encümeni Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM’in Başkanlığında 674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Üyeler Yazı İşleri Müdürü A.Hekim RAUFOĞLU, Mali Hizmetler Müdür V.Ali ONAY, Park ve Bahçeler Müdür V. Hamit ZİBEK’in iştiraki ile toplandı.
                                         
 
            25.09.2017 tarihinde Başkanlığımıza havale olunan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün gerekçe raporu incelendi.
İLGİ: 25.09.2017 tarih ve 3035 sayılı Adil KAHRAMAN adlı vatandaşın dilekçesi.
           
 
           İlgi sayılı dilekçelerinde; Hakkari Merkez Gazi Mahallesi 121 ada 2 nulu parselle ait Yola Terk dosyası hazırlanmış olup, buna göre gerekli olan Encümen kararının alınması talep edilmektedir;  Bahse konu 121 adsa 2 nulu parsel uygulama İmar Planımızın 30L-IID Paftasında kısmen konut (Ticari alan) ve kısmen de imar yolu olarak yer almaktadır. Hazırlanan yola terk dosyası incelenmiş olup, buna göre 121 ada 2 nulu parsellin yola terk işlemi yapılarak A nulu Parsel ile Y (Yol Parseli oluşmuştur.) Y harfiyle gösterilen alan yola terk edilmiştir.121 ada 2 nulu parselin yola terk işleminden sonra oluşan yeni parselin 3194 sayılı İmar kanun 15. Ve 16. Maddesine göre Encümence uygun görüldüğü taktirde gerekli kararın alınmasını arz ederim.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Konu Encümence görüşüldü. 
 
              Hakkari Merkez Gazi Mahallesi 121 ada 2 nulu parselle ait Yola Terk dosyası hazırlanmış olup, buna göre 121 adsa 2 nulu parsel uygulama İmar Planımızın 30L-IID Paftasında kısmen konut (Ticari alan) ve kısmen de imar yolu olarak yer almaktadır. A nulu Parsel ile Y (Yol Parseli oluşmuştur.) Y harfiyle gösterilen alan yola terk edildikten sonra 3194 sayılı İmar kanun 15. Ve 16. Maddesine göre işlem yapılmasına Encümence oy birliğiyle karar verildi.
Bu konuda gerekli işlemlerin yapılması için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tevdiine karar verildi.