Yola Terk İşlemi Hk.


Tarih   : 12 Ekim 2017
Karar No  : 71
Konu    : Yola Terk İşlemi Hk.
Belediye Encümeni Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM Başkanlığında  674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi  ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Üyeler Yazı İşleri Müdürü A.Hekim RAUFOĞLU, Mali Hizmetler Müdürü V.Ali ONAY, Park ve Bahçeler Müdür V.Hamit ZİBEK iştiraki ile toplandı
              12.10 2017 tarihinde Başkanlığımıza havale olunan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün gerekçe raporu  incelendi
İLGİ   :20.09.2017 tarih ve 14352090  sayılı İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yazısı.
            İlgi sayılı yazıda; Hakkari Merkez  12 Derslikli İlkokul Binası ve Çevre Düzenleme Yapım İşinin yapıldığı 118 ada 1 nolu parselin ifraz ve yola terk işlemlerinin yapılması talep edilmektedir. Söz konusu dosya incelendiğinde talebin yola terk işlemi olduğu ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı olduğu anlaşılmıştır. Bahsi konu 118 ada 1 nolu parsel uygulama İmar Planımızın 30L-IID ve 30L-IIC Paftasında İlkokul Alanı olarak yer almaktadır. 118 ada 1 nolu parsel  Y1 ve  Y2 ile gösterilen alanlar yola terk edilmiştir. Yola terk işleminin 3194 sayılı imar kanunun 15.ve 16 maddesi  ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 17.maddesine göre uygun olduğu Y1 ve Y2 harfleri ile gösterilen alanların 3194 sayılı imar kanunun 11.maddesi gereğince Maliye Bakanlığının muvafakati  alındıktan sonra Belediye adına bedelsiz olarak terkin yapılması talep edildiği anlaşıldığından;
             Konu Encümence görüşüldü.  
              Hakkari Merkez  12 Derslikli İlkokul Binası ve Çevre Düzenleme Yapım İşinin yapıldığı 118 ada 1 nolu parselin ifraz ve yola terk işlemlerinin yapılması talep edilmektedir. Söz konusu dosya incelendiğinde talebin yola terk işlemi olduğu ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı olduğu anlaşılmıştır. Bahsi konu 118 ada 1 nolu parsel uygulama İmar Planımızın 30L-IID ve 30L-IIC Paftasında İlkokul Alanı olarak yer almaktadır. 118 ada 1 nolu parsel  Y1 ve  Y2 ile gösterilen alanlar yola terk edilmiştir. Yola terk işleminin 3194 sayılı imar kanunun 15.ve 16 maddesi  ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 17.maddesine göre uygun olduğu Y1 ve Y2 harfleri ile gösterilen alanların 3194 sayılı imar kanunun 11.maddesi gereğince Maliye Bakanlığının muvafakati  alındıktan sonra Belediye adına bedelsiz olarak terkin yapılmasına encümence oy birliğiyle karar verildi.
Bu konuda gerekli işlemin yapılması için kararın İmar ve Şehircilik  Müdürlüğüne tevdiine oy birliğiyle karar verildi.