Araç Satışı Hk.


Tarih   : 17 Ekim 2017
Karar No  : 74
Konu    : Araç Satışı Hk.
Belediye Encümeni Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM Başkanlığında  674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi  ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Üyeler Yazı İşleri Müdürü A.Hekim RAUFOĞLU, Mali Hizmetler Müdürü V.Ali ONAY, Park ve Bahçeler Müdür V.Hamit ZİBEK iştiraki ile toplandı
              17.10 2017 tarihinde Başkanlığımıza havale olunan araç satışı ile ilgili İhale Komisyon Tutanağı  incelendi.
             Konu Encümence görüşüldü. 
            Komisyon olarak ihale işlem dosyası üzerinden yaptığımız incelemede Fen İşleri Müdürlüğü tarafından değer tespit komisyonları kurulmuş  ve değer tespit komisyonu tarafından muhammen bedel tespiti yapılarak Değer Tespit komisyonu Tutanağı hazırlanmıştır.  11 Adet Araç-İş Makinesi ile 1 Adet Araç kasası satılması için belirlenen muhammen bedel üzerinden ihaleye çıkılması için Satış Şartnamesi hazırlanmıştır. 05.09.2017 tarih ve 2507 sayılı İhale Onay Belgesi düzenlenmiştir. İhale İlanının düzenlendiği ve 27.09.2017 tarih ve 2155 sayılı yazı ile ihale ilanın yapılması için Hakkari Valiliğine yazı yazıldığı ve ilanın yapıldığı görülmüştür.
İhale komisyonumuz tarafından 7 (yedi ) isteklinin 24 adet araç-iş makinesi için ihale dokümanı aldığı görülmüştür. 
Buna göre;
 1. 30 AL 008 Plakalı Volkswagen Touareg V6 3.0 TDİ marka araç için 2 İsteklinin doküman aldığı ancak 1 isteklinin katılım sağladığı yapılan açık arttırma neticesinde ve ekli tutanakta tespit edildiği üzere;
30 AL 008 PLAKALI ARAÇ  TEKLİF SAHİBİNİN ADI SOYADI/TİCARİ UNVANI VE VERDİĞİ TEKLİFLERE AİT ÇİZELGE
 
Mehmet Selim AKIN
1. TUR
61.000,00 TL
2. TUR
Kabulümdür Dedi
 
 
 
 
 
 1. 30 AF 001 Plakalı Hyundai Santa Fe 2.0 CRDİ marka araç için 4 İsteklinin doküman aldığı, ancak 3 isteklinin katılım sağladığı yapılan açık arttırma neticesinde ve ekli tutanakta tespit edildiği üzere;
 
30 AF 001 PLAKALI ARAÇ TEKLİF SAHİBİNİN ADI SOYADI/TİCARİ UNVANI VE VERDİĞİ TEKLİFLERE AİT ÇİZELGE
Teklif Edilen Fiyat
Mustafa KOÇ
Agit ERDAL
Mehmet Selim AKIN
1. TUR
25.100,00 TL
25.150,00 TL
25.200,00 TL
2. TUR
Çekiliyorum Dedi
25.250,00 TL
Çekiliyorum Dedi
3. TUR
 
Kabulümdür Dedi
 
 
 1. 30 AH 718 Plakalı Fatih 200-26 4,2  marka Hid. Sık. Çöp Kasalı Kamyon için 1 İsteklinin doküman aldığı, ancak katılım sağlayan olmadığından satışı yapılamamıştır.
 
 1. 30 AF 537 Plakalı İveco 80.12 HF markalı   Kamyon için 2 İsteklinin doküman aldığı, ancak katılım sağlayan olmadığından satışı yapılamamıştır.
 
 1. 30 AH 533 Plakalı Ford Cargo2014 Üç Dingili kamyon için 2 İsteklinin doküman aldığı, ve 2 isteklinin katılım sağladığı yapılan açık arttırma neticesinde ve ekli tutanakta tespit edildiği üzere;
 
30 AH 533 PLAKALI ARAÇ TEKLİF SAHİBİNİN ADI SOYADI/TİCARİ UNVANI VE VERDİĞİ TEKLİFLERE AİT ÇİZELGE
Teklif Edilen Fiyat
Mustafa KOÇ
Ramazan AKTAŞ
1. TUR
9.050,00 TL
9.100,00 TL
2. TUR
9.150,00 TL
Çekiliyorum Dedi
3. TUR
Kabulümdür Dedi
 
 
 1. 30 AK 911 Plakalı Ford Transit 190 V Cenaze Nakil Aracı için 1 İsteklinin doküman aldığı, ancak katılım sağlayan olmadığından satışı yapılamamıştır.
 
 1. 30 AH 459 Plakalı BMC PRO617/LDX İtfaiye Arazözü Aracı için 1 İsteklinin doküman aldığı, ancak katılım sağlayan olmadığından satışı yapılamamıştır.
 
 1. 30 AH 535 Plakalı FATİH 170,25-SDT markalı kamyon kamyon için 2 İsteklinin doküman aldığı, ve 2 isteklinin katılım sağladığı yapılan açık arttırma neticesinde ve ekli tutanakta tespit edildiği üzere;
 
 
 
 
 
30 AH 535 PLAKALI ARAÇ TEKLİF SAHİBİNİN ADI SOYADI/TİCARİ UNVANI VE VERDİĞİ TEKLİFLERE AİT ÇİZELGE
Teklif Edilen Fiyat
Ramazan AKTAŞ
Ramazan PALA
1. TUR
16.050,00 TL
16.100,00 TL
2. TUR
Çekiliyorum Dedi
16.150,00 TL
3. TUR
 
Kabulümdür Dedi
 
 1. 30 AH 218 Plakalı Isuzu D MAX 4x4 markalı kamyonet  için 4 İsteklinin doküman aldığı, ancak 3 isteklinin katılım sağladığı yapılan açık arttırma neticesinde ve ekli tutanakta tespit edildiği üzere;
 
30 AH 218 PLAKALI ARAÇ TEKLİF SAHİBİNİN ADI SOYADI/TİCARİ UNVANI VE VERDİĞİ TEKLİFLERE AİT ÇİZELGE
Teklif Edilen Fiyat
Mustafa KOÇ
Agit ERDAL
Mehmet Selim AKIN
1. TUR
23.050,00 TL
23.100,00 TL
23.150,00 TL
2. TUR
Çekiliyorum Dedi
Çekiliyorum Dedi
23.200,00 TL
3. TUR
   
Kabulümdür Dedi
 
 1. 30 AE 721 Plakalı Fiat 50 NC Kamyon için 1 İsteklinin doküman aldığı, ancak katılım sağlayan olmadığından satışı yapılamamıştır.
 2. 30 HAK 004 Plakalı Hidromek 100S 4x4x4 kazıcı yükleyici  için 4 İsteklinin doküman aldığı, 4 isteklinin katılım sağladığı yapılan açık arttırma neticesinde ve ekli tutanakta tespit edildiği üzere;
 
30 AF 001 PLAKALI ARAÇ TEKLİF SAHİBİNİN ADI SOYADI/TİCARİ UNVANI VE VERDİĞİ TEKLİFLERE AİT ÇİZELGE
Teklif Edilen Fiyat
Çatal İnşaat Ltd. Şti.
Mustafa KOÇ
Ramazan AKTAŞ
Mehmet Selim AKIN
1. TUR
25.250,00 TL
25.500,00 TL
Çekiliyorum Dedi
Çekiliyorum Dedi
2. TUR
25.750,00 TL
Çekiliyorum Dedi
 
 
3. TUR
Kabulümdür Dedi
 
 
 
 
 1. Damperli  Kamyon Kasası  için doküman alan olmadığından satışı yapılamamıştır.
İhaleye katılan isteklilerin ad ve soyadları yazılı Artırma Tutanağında “çekiliyorum” ve “kabulümdür” dediklerinde imzaları alınmıştır. Bu şeklinde söz konusu ihale sonuçlandırılmıştır.
17.10.2017 Salı  günü saat 16.30’da alınan Araç Satış İhale Komisyonu Tutanağı ile Arttırma Tutanağının uygunluğunun tespitiyle bu işlem Encümen Kararına dönüştürülerek tarafımızdan, 17.10.2017 Salı günü saat 16.40’de oy birliği ile karar altına alınmıştır.
Alınan iş bu encümen kararı gereğinin yapılması için Yazı İşleri Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.