Bütçe Aktarması Hk.


Tarih   : 24 Ekim 2017
Karar No  : 75
Konu    : Bütçe Aktarması Hk.
Belediye Encümeni Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM’in Başkanlığında  674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi  ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Üyeler Yazı İşleri Müdürü A.Hekim RAUFOĞLU, Mali Hizmetler Müdürü V.Ali ONAY, Park ve Bahçeler Müdür V.Hamit ZİBEK iştiraki ile toplandı.
                  24.10.2017 tarihinde Başkanlığımıza havale olunan Park ve Bahçeler Müdürlüğünün gerekçe raporu  incelendi
                  Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2017 yılı bütçede yapılan ödeneklerde bütçe fasıllarında ödenek eksik olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle Ödenek fazlalığı olan bütçe fasıllarından ödenek eksikliği olan bütçe fasıllarına aktarılmak üzere Park ve Bahçeler Müdürlüğü Kurumsal Kodu 4630238, Fonksiyonel Kodu 620, Finansal Kodu 5, Ekonomi Kodu 6522 Bütçe eksikliği olduğundan Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü Kurumsal Kodu 4630237 , Fonksiyonel Kodu 630, Finansal Kodu 5, Ekonomi Kodu 6579, Kanalizasyon Tesis Yapım Ödeneğinden 1.600.000,00 TL. Ödeneğin Park ve Bahçeler Müdürlüğü Kurumsal Kodu 4630238, Finansal Kodu 630, Fonksiyonel Kodu 5,Ekonomi Kodu 6522 Elektrik Tesisat Ödeneğine aktarılması talep edilmektedir.
              Konu Encümence görüşüldü.  
               Ödenek fazlalığı olan bütçe fasıllarından ödenek eksikliği olan bütçe fasıllarına aktarılmak üzere Park ve Bahçeler Müdürlüğü Kurumsal Kodu 4630238, Fonksiyonel Kodu 620, Finansal Kodu 5, Ekonomi Kodu 6522 Bütçe eksikliği olduğundan Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü Kurumsal Kodu 4630237 , Fonksiyonel Kodu 630, Finansal Kodu 5, Ekonomi Kodu 6579, Kanalizasyon Tesis Yapım Ödeneğinden 1.600.000,00 TL. Ödeneğin Park ve Bahçeler Müdürlüğü   Kurumsal Kodu 4630238, Finansal Kodu 630, Fonksiyonel Kodu 5,Ekonomi Kodu 6522 Elektrik Tesisat Ödeneğine  aktarılmasına encümence oy birliğiyle karar verildi.
Bu konuda gerekli işlemin yapılması için kararın Mali Hizmetler  Müdürlüğü,  Park ve Bahçeler  Müdürlüğü ve Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne tevdiine oy birliğiyle karar verildi.