Bütçe Aktarması Hk.


Tarih   : 26 Ekim 2017
Karar No  : 76
Konu    : Bütçe Aktarması Hk.
Belediye Encümeni Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM’in Başkanlığında  674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi  ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Üyeler Yazı İşleri Müdür V. Suat KILIÇ, Mali Hizmetler Müdürü V.Ali ONAY, Park ve Bahçeler Müdür V.Hamit ZİBEK iştiraki ile toplandı.
                  26.10.2017 tarihinde Başkanlığımıza havale olunan Temizlik Müdürlüğünün gerekçe raporu  incelendi
                  Belediye Başkanlığı Temizlik  Müdürlüğü 2017 yılı bütçede yapılan ödeneklerde bütçe fasıllarında ödenek eksik olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle Ödenek fazlalığı olan bütçe fasıllarından ödenek eksikliği olan bütçe fasıllarına aktarılmak üzere Temizlik  Müdürlüğü Kurumsal Kodu 4630236, Fonksiyonel Kodu 510, Finansal Kodu 5, Ekonomi Kodu 3191 Bütçe eksikliği olduğundan Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü Kurumsal Kodu 46300237 , Fonksiyonel Kodu  063,Finansal Kodu 05, Ekonomi Kodu 060500708  İçme Suyu Tesisi Yapım Ödeneğinden 200.000,00 TL. Ödeneğin Temizlik İşleri  Müdürlüğü Kurumsal Kodu 4630236, Finansal Kodu 510, Fonksiyonel Kodu 5,Ekonomi Kodu 3191 Elektrik Tesisat Ödeneğine aktarılması talep edilmektedir.
              Konu Encümence görüşüldü.  
               Ödenek fazlalığı olan bütçe fasıllarından ödenek eksikliği olan bütçe fasıllarına aktarılmak üzere Temizlik  Müdürlüğü Kurumsal Kodu 4630236, Fonksiyonel Kodu 510, Finansal Kodu 5, Ekonomi Kodu 3191 Bütçe eksikliği olduğundan Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü Kurumsal Kodu 46300237 , Fonksiyonel Kodu  063,Finansal Kodu 05, Ekonomi Kodu 060500708  İçme Suyu Tesisi Yapım Ödeneğinden 200.000,00 TL. Ödeneğin Temizlik İşleri  Müdürlüğü Kurumsal Kodu 4630236, Finansal Kodu 510, Fonksiyonel Kodu 5,Ekonomi Kodu 3191 Elektrik Tesisat Ödeneğine aktarılmasına encümence oy birliğiyle karar verildi.
Bu konuda gerekli işlemin yapılması için kararın Mali Hizmetler  Müdürlüğü,  Temizlik İşleri   Müdürlüğü ve Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne tevdiine oy birliğiyle karar verildi.