Bütçe Aktarması Hk.


Tarih   : 09 Kasım 2017
Karar No  : 77
Konu    : Bütçe Aktarması Hk.
Belediye Encümeni Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM’in Başkanlığında  674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi  ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Üyeler Yazı İşleri Müdürü A.Hekim RAUFOĞLUU, Mali Hizmetler Müdürü V.Ali ONAY, Park ve Bahçeler Müdür V.Hamit ZİBEK iştiraki ile toplandı.
                  09.11.2017 tarihinde Başkanlığımıza havale olunan Özel Kalem  Müdürlüğünün gerekçe raporu  incelendi
                  Belediye Başkanlığı Özel Kalem  Müdürlüğü 2017 yılı bütçe fasıllarından ödenek eksikliği olan bütçe fasıllarına aktarılmak üzere Özel Kalem  Müdürlüğü Kurumsal Kodu 46300206, Fonksiyonel Kodu 111, Finansal Kodu 5, Ekonomi Kodu 3611 Temsil Ağırlama Tören Alımları bütçesinde eksikliği olduğu, Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü Kurumsal Kodu 463002037 , Fonksiyonel Kodu  630,Finansal Kodu 05, Ekonomi Kodu 6578  İçme Suyu Tesisi Yapım Ödeneğinden 100.000,00 TL. Ödeneğin Özel Kalem  Müdürlüğü Kurumsal Kodu 46300202, Fonksiyonel Kodu 111, Finansal Kodu 5, Ekonomik Kodu 3611 Temsil Ağırlama Tören  Ödeneğine aktarılması için gerekli encümen kararının alınması talep edilmektedir..
              Konu Encümence görüşüldü.  
               Özel Kalem  Müdürlüğünün  2017 yılı bütçe fasıllarından ödenek eksikliği olan bütçe fasıllarına aktarılmak üzere Özel Kalem  Müdürlüğü Kurumsal Kodu 46300206, Fonksiyonel Kodu 111, Finansal Kodu 5, Ekonomi Kodu 3611 Temsil Ağırlama Tören Alımları bütçesinde eksikliği olduğu, Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü Kurumsal Kodu 463002037 , Fonksiyonel Kodu  630,Finansal Kodu 05, Ekonomi Kodu 6578  İçme Suyu Tesisi Yapım Ödeneğinden 100.000,00 TL. Ödeneğin Özel Kalem  Müdürlüğü Kurumsal Kodu 46300202, Fonksiyonel Kodu 111, Finansal Kodu 5, Ekonomik Kodu 3611 Temsil Ağırlama Tören  Ödeneğine aktarılmasına encümence oy birliğiyle karar verildi.
Bu konuda gerekli işlemin yapılması için kararın Mali Hizmetler  Müdürlüğü,  Özel Kalem   Müdürlüğüne tevdiine oy birliğiyle karar verildi.