Yol ve İçme Suyu Çalışmaları Hk.


Tarih   : 16 Kasım 2017
Karar No  : 78
Konu    : Yol ve İçme Suyu Çalışmaları Hk.
Belediye Encümeni Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM (Katılmadı)  674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi  ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Üyeler Yazı İşleri Müdürü A.Hekim RAUFOĞLU, Mali Hizmetler Müdürü V.Ali ONAY, Park ve Bahçeler Müdür V.Hamit ZİBEK iştiraki ile toplandı.
 
             16.10.2017 tarihinde Başkanlık Makamında yapılan encümen toplantısında herhangi bir konu olmadığından İlimiz Merkezinde yapımı devam eden yol ve su hatları çalışmaları üzerinde görüşmeler yapıldı. Yapılan görüşmeler neticesinde asfaltlanan yollar denetlendi. Yağmur suyu kanalları ve İçme suyu hatları kontrol edildi.
 
              Konu Encümence görüşüldü.                                                                                                                 
              İlimiz Merkezinde yapımı devam eden yol ve su hatları çalışmaları üzerinde görüşmeler yapıldı. Yapılan görüşmeler neticesinde asfaltlanan yollar denetlendi. Yağmur suyu kanalları ve İçme suyu hatları kontrol edildi.
    Alınan  iş bu  encümen  kararı gereğinin yapılması için Fen İşleri  Müdürlüğüne ve
Yazı İşleri Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.