Ekşi Net Kafe Hk.


Tarih   : 23 Kasım 2017
Karar No  : 79
Konu    : Ekşi Net Kafe Hk.
Belediye Encümeni Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM 674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi  ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Üyeler Yazı İşleri Müdürü A.Hekim RAUFOĞLU, Mali Hizmetler Müdür V. Ali ONAY, Park ve Bahçeler Müdür V.Hamit ZİBEK iştiraki ile toplandı.
İLGİ  : 20.11.2017 Tarih ve 9254094-719.E.10648 Sayılı Hakkari Valiliği Bilgi İşlem Şube
            Müdürlüğü Yazısı.                 
            İlgi tarih ve sayılı Hakkari Valiliği Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü yazısına istinaden İlimiz Merkez Bulak Mahallesi Erdoğanlar Caddesi üzerinde bulunan ve mülkiyeti Nazım ERDOĞAN ve Mekin ERDOĞAN’a ait binanın 1. Katında faaliyet gösteren ve işletmeciliğini İdris ENĞİN’in yapmış olduğu Ekşi Net Cafe işyerinde yapmış olduğumuz denetim ve kontrol neticesinde işyerinin Ekşi Net Cafe olarak ruhsatının olduğu tespit edilmiş olup, içkili yer olarak işyerinin Açılış ve Çalışma Ruhsatının olmadığından ruhsatsız içki satışı yapan yerlere TAPDK 4733 Sayılı Kanununun 8/5 f maddesi gereğince Kurumdan belge almamış kişilerden alkol metenal veya alkollü içki satıcıları yada açık içki satıcılarına 1.000 TL. (Bin Türk Lirası) ile 10.000 TL. (On Bin Türk Lirası) na kadar idari para cezası verilmektedir. Bu konuda İşyeri Açma ve çalışma ruhsatına aykırı olarak içki satışı yaptığından Encümen’ce idari para cezasının belirlenmesi hususunda; gerekli kararın alınmasını 
              Konu Encümence görüşüldü.    
                İlimiz Merkez Bulak Mahallesi Erdoğanlar Caddesi üzerinde bulunan ve mülkiyeti Nazım ERDOĞAN ve Mekin ERDOĞAN’a ait binanın 1. Katında faaliyet gösteren ve işletmeciliğini İdris ENĞİN’in yapmış olduğu Ekşi Net Cafe işyerinde yapmış olduğumuz denetim ve kontrol neticesinde işyerinin Ekşi Net Cafe olarak ruhsatının olduğu tespit edilmiş olup, içkili yer olarak işyerinin Açılış ve Çalışma Ruhsatının olmadığından TAPDK 4733 Sayılı Kanununun 8/5 f maddesi gereğince bu konuda İşyeri Açma ve çalışma ruhsatına aykırı olarak içki satışı yaptığından Ekşi Net Cafe 7.000 TL (Yedibinlira) para cezasının verilmesine  Encümen’ce oy birliği ile karar verildi.                                                                               
 Alınan  iş bu  encümen  kararı gereğinin yapılması için Zabıta  Müdürlüğüne
tevdiine oy birliği ile karar verildi.