2 Adet Minibüs Hattının Kiralanması Hk.


Tarih   : 07 Aralık 2017
Karar No  : 82
Konu    : 2 Adet Minibüs Hattının Kiralanması Hk.
Belediye Encümeni Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM  Başkanlığında  674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi  ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Üyeler Yazı İşleri Müdürü A.Hekim RAUOĞLU, Mali Hizmetler Müdür V.Ali ONAY, Park ve Bahçeler Müdür V. Hamit ZİBEK’in  iştiraki ile toplandı.
                Belediye Meclisimizin 07.08.2017 tarih ve 45 sayılı kararı, Belediye Encümeninin 2 Adet Minibüs Hattının Kiralanmasına karar verilmiştir.
                 Belediye Encümeni 07.12.2017 Perşembe günü saat 14.00’da Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü Odasında Belediye Encümeni İhale komisyonu olarak toplanmıştır.
                 2 Adet Minibüs Hattının Kiralanması  işine ilişkin Belediye Encümeni İhale Komisyonu tarafından İhale işlem dosyasında yapılan incelemede ihale ilanın yapılması için Hakkari Valiliğine yazı yazıldığı ve Belediye hoparlöründen ilan yapıldığı görülmüştür. Ancak ihale saatine kadar  hiçbir isteklinin doküman almadığı gibi ihaleye katılmadığı görülmüştür. İhaleye; istekli katılmadığından dolayı ihale komisyonunca ihalenin iptaline oy birliği ile karar verilmiştir.
             Alınan iş bu Encümen kararı gereğinin yapılması için Yazı İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetler Müdürlüğü  ve  Zabıta Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.