Bütçe aktarması Hk.


Tarih   : 14 Aralık 2017
Karar No  : 83
Konu    : Bütçe aktarması Hk.
Belediye Encümeni Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM Başkanlığında 674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Üyeler Yazı İşleri Müdürü A.Hekim RAUOĞLU, Mali Hizmetler Müdür V. Ali ONAY, Park ve Bahçeler Müdür V. Hamit ZİBEK’in iştiraki ile toplandı.
                Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü 2017 Yılı Bütçesinde yapılan ödeneklerde bazı bütçe fasıllarında ödenek eksik olduğu tespit edilmiştir.
                Bu nedenle ödenek fazlalığı olan bütçe fasıllarında ödenek eksikliği olan bütçe fasıllarına Aktarılmak üzere Fen işleri Müdürlüğü kurumsal kodu 4630230 fonksiyonel kodu 630 finansal kodu 5 Ekonomi kodu 6578 Su ve Kanalizasyon işleri Müdürlüğü İçme Suyu tesisi yapımı ödeneğinden 200.000,00 TL Fen İşleri Müdürlüğü Kurumsal Kodu 4630230 Fonksiyonel 620 Finansal Kodu 5 Ekonomi Kodu 3861 Yol Bakım Onarım alımları ödeneğine aktarılması hususunu;
 
            Konu Encümence görüşüldü
Fen İşleri Müdürlüğü 2017 Yılı Bütçesinde yapılan ödeneklerde bazı bütçe fasıllarında ödenek eksik olduğu tespit edilmiştir.
            Bu nedenle ödenek fazlalığı olan bütçe fasıllarında ödenek eksikliği olan bütçe fasıllarına aktarılmak üzere Fen işleri Müdürlüğü kurumsal kodu 4630230 fonksiyonel kodu 630finansal kodu 5 Ekonomi kodu 6578 Su ve Kanalizasyon işleri Müdürlüğü İçme Suyu tesisi yapımı ödeneğinden 200.000,00 TL Fen İşleri Müdürlüğü kurumsal Kodu 4630230 Fonksiyonel 620 Finansal Kodu 5 Ekonomi Kodu 3861 Yol Bakım Onarım alımları ödeneğine aktarılmasına Encümence oy birliğiyle kabul etti
Bu konuda gerekli işlemin yapılması için kararın Fen İşleri Müdürlüğü ve Su Kanalizasyon Müdürlüğüne tevdiine karar verildi.