Bütçe aktarması Hk.


Tarih   : 19 Aralık 2017
Karar No  : 84
Konu    : Bütçe aktarması Hk.
Belediye Encümeni Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM Başkanlığında 674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Üyeler Yazı İşleri Müdürü A.Hekim RAUOĞLU, Mali Hizmetler Müdür V. Ali ONAY, Park ve Bahçeler Müdür V. Hamit ZİBEK’in iştiraki ile toplandı.
                Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü 2017 Yılı Bütçesinde yapılan ödeneklerde bazı bütçe fasıllarında ödenek eksik olduğu tespit edilmiştir.
                Bu nedenle ödenek fazlalığı olan bütçe fasıllarında ödenek eksikliği olan bütçe fasıllarına Aktarılmak üzere Özel Kalem Müdürlüğü kurumsal kodu 46300235 fonksiyonel kodu 0388 finansal kodu 5 Ekonomi kodu 060700704 Zabıta Müdürlüğü Sosyal Tesis Yapımı Ödeneğinden 358.000,00 TL Özel Kalem Müdürlüğü Kurumsal Kodu 46300202 Fonksiyonel 0111 Finansal Kodu 5 Ekonomi Kodu 030600101 Temsil ağırlama Tören ve Fuar ödeneğine aktarılması hususunu;
 
            Konu Encümence görüşüldü
 
Özel Kalem Müdürlüğü 2017 Yılı Bütçesinde yapılan ödeneklerde bazı bütçe fasıllarında ödenek eksik olduğu tespit edilmiştir.
                Bu nedenle ödenek fazlalığı olan bütçe fasıllarında ödenek eksikliği olan bütçe fasıllarına Aktarılmak üzere Özel Kalem Müdürlüğü kurumsal kodu 46300235 fonksiyonel kodu 0388 finansal kodu 5 Ekonomi kodu 060700704 Zabıta Müdürlüğü Sosyal Tesis Yapımı Ödeneğinden 358.000,00 TL Özel Kalem Müdürlüğü Kurumsal Kodu 46300202 Fonksiyonel 0111 Finansal Kodu 5 Ekonomi Kodu 030600101 Temsil ağırlama Tören ve Fuar ödeneğine aktarılmasına Encümence oy birliğiyle kabul etti
Bu konuda gerekli işlemin yapılması için kararın Özel Kalem Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne tevdiine karar verildi.