Ödenek Hk.


Tarih   : 19 Aralık 2017
Karar No  : 85
Konu    : Ödenek Hk.
Belediye Encümeni Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM Başkanlığında 674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Üyeler Yazı İşleri Müdürü A.Hekim RAUOĞLU, Mali Hizmetler Müdür V. Ali ONAY, Park ve Bahçeler Müdür V. Hamit ZİBEK’in iştiraki ile toplandı.
             Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip ERDOĞAN’IN 23/12/2017 Tarihinde İlimize gerçekleştireceği ziyaret kapsamında Karşılama güzergahında ve meydanlarda kullanılmak üzere yapılacak Bayrak, Filema ve Tanıtım amaçlı giderlerin “Temsil, Ağırlama, Tören ve Fuar” Ödeneğinde Karşılanması hususunu;
 
            Konu Encümence görüşüldü
            Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip ERDOĞAN’IN 23.12.2017 Tarihinde İlimize gerçekleştireceği ziyaret kapsamında Karşılama güzergâhında ve meydanlarda kullanılmak üzere yapılacak Bayrak, Filema ve Tanıtım amaçlı giderlerin “Temsil, Ağırlama, Tören ve Fuar” Ödeneğinde Karşılanması Encümence oy birliğiyle kabul etti
Bu konuda gerekli işlemin yapılması için kararın Özel Kalem Müdürlüğüne tevdiine karar verildi.