Bütçe Atktarımları Hk.


Tarih   : 26 Aralık 2017
Karar No  : 86
Konu    : Bütçe Atktarımları Hk.
Belediye Encümeni Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM Başkanlığında 674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Üyeler Yazı İşleri Müdür V. Erhan OKAY, Mali Hizmetler Müdür V. Ali ONAY, Park ve Bahçeler Müdür V. Hamit ZİBEK’in iştiraki ile toplandı.
             Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü 2017 Yılı Bütçesinde yapılan ödeneklerden bazı bütçe Fasıllarında ödenek eksik olduğu tespit edilmiştir.
Bu nedenle ödenek fazlalığı olan Bütçe Fasıllarından ödenek eksikliği olan Bütçe Fasıllarına Aktarılmak üzere Temizlik İşleri Müdürlüğü Kurumsak Kodu 46300036 Fonksiyonel Kodu 510 Finansal Kodu 5 Ekonomi Kodu 3514 Temizlik İşleri Müdürlüğü Kurumsal Kodu 46300036 Fonksiyonel Kodu 510 Finansal Kodu 5 Ekonomi Kodu 61190 Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Kurumsal Kodu 46300231 Fonksiyonel Kodu 610 Finansal Kodu 5 Ekonomi Kodu 6211 Proje Giderleri ödeneğinde 655.000,00 TL Temizlik İşleri Müdürlüğü Kurumsal Kodu 46300036 Fonksiyonel Kodu 510 Finansal Kodu 5 Ekonomi Kodu 3514 422.000,00 TL Temizlik İşleri Müdürlüğü Kurumsal Kodu 46300036 Fonksiyonel Kodu 510 Finansal Kodu 5 Ekonomi Kodu 61190 2.000,00 TL Ödeneğine Aktarılması hususu;
         
 
 Konu Encümence görüşüldü
             Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü 2017 Yılı Bütçesinde yapılan ödeneklerden bazı bütçe Fasıllarında ödenek eksik olduğu tespit edilmiştir.
Bu nedenle ödenek fazlalığı olan Bütçe Fasıllarından ödenek eksikliği olan Bütçe Fasıllarına Aktarılmak üzere Temizlik İşleri Müdürlüğü Kurumsak Kodu 46300036 Fonksiyonel Kodu 510 Finansal Kodu 5 Ekonomi Kodu 3514 Temizlik İşleri Müdürlüğü Kurumsal Kodu 46300036 Fonksiyonel Kodu 510 Finansal Kodu 5 Ekonomi Kodu 61190 Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kurumsal Kodu 46300231 Fonksiyonel Kodu 610 Finansal Kodu 5 Ekonomi Kodu 6211 Proje Giderleri ödeneğinde 655.000,00 TL Temizlik İşleri Müdürlüğü Kurumsal Kodu 46300036 Fonksiyonel Kodu 510 Finansal Kodu 5 Ekonomi Kodu 3514 422.000,00 TL Temizlik İşleri Müdürlüğü Kurumsal Kodu 46300036 Fonksiyonel Kodu 510 Finansal Kodu 5 Ekonomi Kodu 61190  2.000,00 TL Ödeneğine Aktarılmasına Encümence oy birliğiyle kabul etti
Bu konuda gerekli işlemin yapılması için kararın Temizlik İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğüne tevdiine karar verildi.