Aktarmalar Hk.


Tarih   : 28 Aralık 2017
Karar No  : 87
Konu    : Aktarmalar Hk.
Belediye Encümeni Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM Başkanlığında 674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Üyeler Yazı İşleri Müdür V. Erhan OKAY, Mali Hizmetler Müdür V. Ali ONAY, Park ve Bahçeler Müdür V. Hamit ZİBEK’in iştiraki ile toplandı.
             Belediye Başkanlığı Mali Hizmetleri Müdürlüğü 2017 yılı Bütçede yapılan ödeneklerde bazı bütçe fasıllarında ödenek eksik olduğu tespit edilmiştir. Ödenek fazlalığı olan bütçe fasıllarından ödenek eksikliği olan bütçe fasıllarına aktarılmak üzere;
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Kurumsal kodu 46300205 Fonksiyonel kodu 0131 Finansal kodu 5 Ekonomi kodu 030500104 Müteahhitlik Hizmetleri ödeneğinden 80.000,00 tl 030500903 Kurslara katılım ve Eğitim giderler Ödeneğinden 60.000,00 tl toplam 140.000,00 tl Ödenek Mali Hizmetleri Müdürlüğü Kurumsal kodu 46300204 Fonksiyonel kodu 0112 Finansal kodu 5 Ekonomi kodu 030500201 Posta ve Telgraf Giderleri ödeneğine 55.000,00 TL 040200901 TL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderler Ödeneğine 60.000,00 tl ve 050300101 Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara yapılan transferler ödeneğine 25.000,00 tl ödenek aktarılması hususu
 
            Konu Encümence görüşüldü
            Belediye Başkanlığı Mali Hizmetleri Müdürlüğü 2017 yılı Bütçede yapılan ödeneklerde bazı bütçe fasıllarında ödenek eksik olduğu tespit edilmiştir. Ödenek fazlalığı olan bütçe fasıllarından ödenek eksikliği olan bütçe fasıllarına aktarılmak üzere;
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Kurumsal kodu 46300205 Fonksiyonel kodu 0131 Finansal kodu 5 Ekonomi kodu 030500104 Müteahhitlik Hizmetleri ödeneğinden 80.000,00 tl 030500903 Kurslara katılım ve Eğitim giderler Ödeneğinden 60.000,00 tl toplam 140.000,00 tl Ödenek Mali Hizmetleri Müdürlüğü Kurumsal kodu 46300204 Fonksiyonel kodu 0112 Finansal kodu 5 Ekonomi kodu 030500201 Posta ve Telgraf Giderleri ödeneğine 55.000,00 TL 040200901 TL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderler Ödeneğine 60.000,00 tl ve 050300101 Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara yapılan transferler ödeneğine 25.000,00 tl ödenek aktarmasına Encümence oy birliğiyle kabul etti
Bu konuda gerekli işlemin yapılması için kararın Mali Hizmetler Müdürlüğüne tevdiine karar verildi.