Denetleme Komisyon Seçimi Hk.


Tarih   : 08 Ocak 2018
Karar No  : 2018-1
Konu    : Denetleme Komisyon Seçimi Hk.
Başkan gündemin 4. maddesinde Yazı Şişleri Müdürlüğü  konularında Denetleme Komisyon seçimi vardır dedi.674 sayılı KHK’nın 38.Maddesi ve 5393 sayılı yasanın 31.Maddesi gereğince Belediyemiz Birimlerinin 2017 yılı içerisinde yapmış oldukları iş ve işlemleri denetlemek üzere Denetleme Komisyonuna Denetleme Komisyon Başkanlığına Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM   Üye A.Hekim RAUFOĞLU, Üye Ali ONAY, Üye Hamit ZİBEK’in Denetleme Komisyonuna seçilmiş oldular. Ayrıca bu konu ile ilgili başka Kamu Kurum ve Kuruluşlardan 2 Uzman Denetleyicinin davet edilmesine Meclis Oybirliği ile karar verildi.
Bu konuda gerekli işlemin yapılması için kararın Yazı İşleri Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne tevdiine karar verildi.