İmar Ruhsat İşlemleri

 • Yapı Ruhsatı Başvuru Dilekçesi
 • Başvuru sahibinin kimlik fotokopisi
 • Başvuru sahibinin ikametgah belgesi
 • Geçici Müteahhitlik Belgesi(mal sahibi yüklenici ise)
 •  Tapu Fotokopisi ve Güncel Tapu Kaydı(son 1 aylık)
 • Muvafakat nameler(Tapu Hisseliyse)
 • Resmi İmar Durumu
 • Proje Çıktıları (Mimari-Statik-Elektrik-Tesisat-)(3 Takım)
 • Fenni Mesul Taahhütnameleri (İnşaat Mühendisi, Mimar, Elektrik Mühendisi, Makine Mühendisi)
 • Proje Müelliflerin Büro Tescil Belgeleri  
 •  Aplikasyon Dosyası
 • Yol Kodu Tutanağı
 • Zemin Etüdü (Jeoloji-Jeofizik)
 • Numarataj Belgesi (İlgili belediyeden alınan kapı numarası)
 • İnşaat Ruhsat Harcı

 • İmza Beyannamesi
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Şantiye Şefi Taahütnamesi
 • Şantiye Şefi Hizmet Sözleşmesi
 • Oda sicil durum Belgesi.

      .    Sözleşme (yapı sahibi ile yüklenici arasında-noter onaylı)
      .    Ticaret Odası Sicil Durum Belgesi (onaylı)
      .    Vergi Levhası (onaylı)
      .    Şirket yetkilisinin imza Sirküsü
      .    Taahhütname (yapı sahibi aynı zamanda yüklenici ise – noter
Eğer yapılacak bina yapı denetime giriyor ise Yapı ruhsat dosyalarının ekinde aşağıdaki belgelerin olması zorunludur.

 • YİBF (Yapıya İlişkin Bilgi Formu)
 • Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi
 • Yapı Denetim Proje Kontrol Formu
 • Yapı Denetim İzin Belgesi
 • Yapı Denetim Denetçi evrakları (izin belgesi,imzasirküsü,ikametgah)
 • Yapı denetim kuruluş taahhütnamesi
 • Yapı denetim yetkilisi bilgileri
 • Damga Vergisi Makbuzu
       

 • Yapı Kullanma İzin Belgesi  Başvuru Dilekçesi
 • Başvuru sahibinin kimlik fotokopisi
 • Tapu Fotokopisi ve Güncel Tapu Kaydı(son 1 aylık)
 • Yapı Ruhsat Fotokopisi
 • S.G.K İlişiksiz Belgesi
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi Harcı
 • Bina Yapı Denetime Tabi ise (Yapı Denetim Evrakları)
 • Kısmi verilen Yapı kullanma İzin Belgelerinin örneği
 • Binanın bitirildiğine dair Rapor
 • Ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanmasına rağmen ruhsat süresi içinde yapı kullanma izni düzenlenmemesi nedeniyle ruhsatı hükümsüz hale gelen yapılara denetimi yapan fenni mesul mimar ve mühendisler veya denetim kuruluşları tarafından denetim raporu.

Yapı ruhsat Harcı Belediye  Hizmetlerine karşılık Belediye Meclisinin belirlediği 14 kaleme göre alınmakta ayrıca  Bina inşaat harcı  Belediye Gelirleri Mevzuatının 2464 Sayılı kanunun Ek Madde 6 ya göre alınmaktadır.
Belediye Hizmetlerine Karşılık Belediye Meclisinin belirlediği Harçlar
 
1-APLİKASYON
Metre İle                                 Konut                         28.00
Metre ve Elektronik
Cihazla.                                  Ticari                          123.00
 
HİZMET TÜRÜ    :      BÖLGE    :           MAKTUEN       :
2-YOL KODU
Konut                         27.00            
Ticari                         49.50           
                                                          
HİZMET TÜRÜ   :       BÖLGE    :           MAKTUEN       :   
3-ÇEVRE ETÜDÜ
                                               Konut                         49.00            
                                               Ticari                         82.00             
 
HİZMET TÜRÜ :         BÖLGE   :                       MAKTUEN       :   
4-Temel Üstü Vizesi
 
Konut                         41.00             
Ticari                        114.00             
 
HİZMET TÜRÜ :         BÖLGE  :             MAKTUEN       :    
5-Yapı Yerinin
 Gösterilmesi
                                               Konut                         27.00              
                                               Ticari                          49.00
 
 
 
HİZMET TÜRÜ  :        BÖLGE  :                         MAKTUEN       :   
6-Tefrişli Proje
 Onayı
                                               Konut                         43.00            
                                               Ticari                          98.00            
 
HİZMET TÜRÜ :         BÖLGE  :             MAKTUEN      :  
7-Isı Yalıtım Vizesi
                                               Konut                         15.00            
                                               Ticari                          21.00          
 
 
 
HİZMET TÜRÜ :         BÖLGE :              MAKTUEN     :    
8-Bina Rölevesi
                                               Konut                         42.00            
                                               Ticari                          76.00            
 
HİZMET TÜRÜ  :         BÖLGE :             MAKTUEN       : 
9-Demir Vizesi Her
 Kat  için                                Konut                         18.00                    
                                               Ticari                          29.00            
 
HİZMET TÜRÜ  :          BÖLGE :                        MAKTUEN       :  
10-Yapı için Yol Hizmeti
                                               Konut                         46.00              
                                               Ticari                          123.00           
 
HİZMET TÜRÜ  :          BÖLGE :                        MAKTUEN       :   
11-Statik Rapor Tetkiki
                                               Konut                         21.00               
 
HİZMET TÜRÜ :            BÖLGE :           MAKTUEN       :   
12-Tesisat Proje
Tetkiki
                                               Konut                         21.00                
 
HİZMET TÜRÜ  :           BÖLGE             :           MAKTUEN       :   
13-Proje Tasdik
                                               Konut                         21.00               
 
HİZMET TÜRÜ  :            BÖLGE :          MAKTUEN       :   
14-Zemin Açma Yeri
 Hafriyat Her  M3 İçin         Konut                         1.37                  
                                               Ticari                          1.87    

Bina İnşaat Harcı aşağıdaki tarifeye göre alınır.
 1.  
  Konut İnşaat
   
   
  İnşaat Alanı  
              En az
  En Çok
  100 m2
  0,50
  1,5
  101-120 m2
  1
  3
  121-150 m2
  1,5
  4,5
  151-200 m2
  2
  6
  200  m2 den yukarı
  2,50
  7,5
                                                            
   
   
  İşyeri İnşaatı :
   
   
  25  m2 ye kadar
  2
  6
  26-50 m2
  3
  9
  51-100 m2
  4
  12
  100 m2
  5
  12
   
  YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ HARCI:
  Yapı Kullanma İzin Harcı (Beher İnşaat Metrekare için)                 0,05  ile  0,15